Engagera dig

Så kan du engagera dig

Det finns olika sätt du kan engagera dig på inom organisationen. Nedan listar vi några av dem.

 • Styrelseuppdrag:

  Du kan sitta i styrelse både i distrikten och på riksnivå. Varej styrelse består av en ordförande och upp till sex ledamöter i distrikten och tio
  ledamöter i riksstyrelsen. I styrelsen får du vara med och ta olika typer av beslut
  som rör verksamheten i distriktet eller hela organisationen. Det kan exempelvis
  handla om hur olika typer av påverkansarbete ska gå till, hur ekonomin ska
  hanteras, beslut om personal etc.

 • Valberedning:

  Som valberedare i distrikt eller riks övervakar du hur styrelsen jobbar under mandatperioden. Dessutom söker du upp nya personer som vill
  kandidera till styrelsen vid nästa val. Dessutom förslår valberedningen om och i så
  fall hur myket styrelseledamöterna ska få i arvode för sitt arbete.

 • Var med i en fokusgrupp:

  US har tre fokusgrupper som är öppna för medlemmar att vara med i. Medlem; som jobbar med aktiviteter och medlemsfrågor,
  Påverkan; som jobbar med påverkansarbetet, samt Internationellt som jobbar
  med våra internationella samarbeten.

 • Planera en aktivitet:

  Som medlem kan du få vara med och planera en aktivitet i distrikten eller riks tillsammans med förtroendevalda från styrelsen. När du
  planerar en aktivitet hjälper du till att samordna allt det praktiska kring en aktivitet
  som anmälningar, bokningar, förberedelser m.m.

Vill du engagera dig?

Om du har exempel på andra sätt du kan engagera dig eller om du brinner för att jobba med en specifik fråga är du välkommen att kontakta oss så vägleder vi dig till rätta med hur du kan engagera dig.

Om du vill läsa mer fördjupad information om hur du kan engagera dig och vad de olika uppdragen innebär kan du klicka på knappen nedan.

Två skrattande ungdomar på en utomhusservering. En av dem håller i en mobil.