Kansliet

Rikskansli

KANSLIET
Inbjudningar, allmänna frågor om medlemskap, en aktivitet eller om du är osäker på vem du ska vända dig till med dina frågor. För brådskande frågor, vänligen kontakta en enskild anställd.

Telefon: 076 539 92 77
Mail: info@ungsyn.se

.

CHEFOMBUDSMAN

För frågor om US politiska påverkansarbete, internationella projekt, eller andra frågor om US – kontakta vår chefombudsman Fabian Klein.

Telefon: 076 539 92 87
Mail: fabian@ungsyn.se

 

KOMMUNIKATIONSASSISTENT
För frågor om våra distrikt och deras verksamhet, enskilda medlemsärenden, resebokningar eller en US riksaktivitet kan ni kontakta kommunikationsassistent Bewar Ravand.

Telefon: 076 539 92 77
Mail: bewar@ungsyn.se

 

EKONOMI OCH KONTORSSERVICE
För frågor om ekonomi, kvitton och fakturor, samt frågor som rör leveranser och service till vårt kansli – kontakta Chefombudsmanen

Post- och leveransadress till rikskansliet: Sandsborgsvägen 44 A, 122 33 Enskede

FAKTURAADRESS
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning
Kund-ID WIN7691 , FE nr 160
105 69 Stockholm