Kansliet

Rikskansli

KANSLIET
Inbjudningar, allmänna frågor om medlemskap, en aktivitet eller om du är osäker på vem du ska vända dig till med dina frågor. För brådskande frågor, vänligen kontakta en enskild anställd.

Telefon: 076 539 92 77
Mail: info@ungsyn.se

 

OMBUDSMAN

För frågor om US politiska påverkansarbete eller US internationella projekt – kontakta vår ombudsman Anders Ziethén.

Telefon: 076 539 92 86
Mail: anders.ziethen@ungsyn.se

CHEFOMBUDSMAN

För alla andra frågor om US – kontakta vår chefombudsman Fabian Klein.

Telefon: 076 539 92 87
Mail: fabian@ungsyn.se

KOMMUNIKATIONSASSISTENT
För frågor om våra distrikt och deras verksamhet, enskilda medlemsärenden, resebokningar eller en US riksaktivitet kan ni kontakta kommunikationsassistent Bewar Ravand.

Telefon: 076 539 92 77
Mail: bewar@ungsyn.se

 

EKONOMI
För frågor om ekonomi, kvitton och fakturor, samt frågor som rör leveranser och service till vårt kansli – kontakta vår ekonomiadministratör Jaroslav Marhun

Telefon: 076 539 92 89
Mail: jaroslav@ungsyn.se

 

 

Post- och leveransadress till rikskansliet: Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede

FAKTURAADRESS
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning
Kund-ID WIN7691 , FE nr 160
105 69 Stockholm