Information om ledstråk

Vad är det för räfflor som finns i marken lite överallt?

Jo, de kallas för taktila ledstråk och är till för att personer med grav synnedsättning ska kunna orientera sig med hjälp av sin vita käpp.

Vanliga platser där ledstråk ofta finns är i kollektivtrafiken som på tåg- och busstationer, längs gågator och vid övergångsställen, samt i och utanför entréer till vissa byggnader.

Vi vill att kunskapen om ledstråk ska öka och att ledstråk ska finnas i alla offentliga miljöer.

Här kommer några saker att tänka på vad gäller ledstråk:

• Stanna inte mitt på ett ledstråk utan ta ett steg bort från det så du inte riskerar att utgöra ett hinder.
• Ställ aldrig föremål på ett ledstråk så som cyklar, skyltar eller annat som riskerar att orsaka olyckor.
• Om du ser något som blockerar ett ledstråk. Hjälp till att flytta föremålet om det är möjligt.

• Till dig som planerar nya byggnader eller utomhusmiljöer. Se till att ledstråk finns med redan från grunden i planeringen.

Syntolkning:

En person följer ett ledstråk med sin vita käpp på en tågperrong.