Om ledarhunden

Bilden visar mans underkropp och ledarhunden Öhman.

“Att neka någon med ledarhund är ungefär som att neka någon med rullator.”

Ther är 27 år gammal och helt blind, han ser ingenting. De senaste sju åren har han haft lyckan att ha en ledarhund. Det behöver han för att kunna röra sig fritt. 

       Man får en helt annan självständighet av att ha en ledarhund. Och ganska mycket självtillit. När man vågar och inser att man faktiskt kan röra sig på egen hand så blir man mindre beroende av andra. Att ha en ledarhund är en förutsättning för att kunna ha ett vettigt socialt liv, studera, arbeta och att komma ut överhuvudtaget. Det blir som en ny trygghet. 

Ther litar till 100% på sin hund. När han beskriver deras samarbete låter det som något unikt, och få förunnat. Genom att ha en ledarhund sparar Ther väldigt mycket energi, berättar han. Allt går mycket fortare och det blir ett nytt och roligare sätt att förflytta sig på. 

       Det är verkligen ett teamwork. Att få ha en ledarhund har betytt allt för mig, verkligen jättemycket. Jag tror inte att jag skulle ha vågat flytta hemifrån på samma sätt om jag inte hade haft hund, faktiskt. Det har inneburit en enormt stor frihet för mig. 

Det handlar mycket om självständighet, enligt Ther. Inte bara om frihet att komma ut, utan också rent konkret om att kunna vara oberoende. 

       I situationer som under pandemin exempelvis, när allt klappar igen, då betyder det väldigt mycket att ha en hund. Det ger liksom en sista möjlighet att komma ut. Bara känslan av att kunna handla mat och att kunna ta sig ut överhuvudtaget, gör stor skillnad. 

Ther vill dock framhålla att en ledarhund inte bara är en dans på rosor, det innebär också vissa utmaningar i livet. Man kan stöta på problem här och där. Främst när det kommer till andra människor i omgivningen. 

       Folk blir ibland rädda och osäkra när man kommer med sin ledarhund. Ofta är folk också okunniga om vad ledarhunden faktiskt gör. Den är i arbete när den har selen på sig, och det är jätteviktigt att den inte blir störd då. Det kan bli direkt farligt om folk ska börja klappa min ledarhund eller ännu värre, om vi stöter på någon annan person som också har hund med sig och vill hälsa. Ledarhunden får absolut inte utsättas för något som kan få den att tappa koncentrationen. Det kan bli jättestora och farliga konsekvenser av det. Ge er till känna om ni är ett mötande hundekipage, det är viktigt att göra, men låt inte din hund hälsa på och störa min ledarhund. 

Restauranger kan också sätta sig på tvären när ett ledarhundsekipage vill komma in. Det har hänt att Ther och hans hund har blivit nekade och direkt utkastade. 

       Vi är ju beroende av våra ledarhundar, de är ett hjälpmedel för oss. Det är oerhört konstigt att det inte finns någon lag mot att diskriminera människor med ledarhund i Sverige idag. Att neka ett ledarhundsekipage är ungefär samma sak som att neka någon med rullator. 

Ther fick sin ledarhund genom Synskadades Riksförbund när han fortfarande gick på gymnasiet, 20 år gammal. Det är ovanligt att få en ledarhund så ung. Personer som är under 18 år gamla får inte ens ansöka, något som vi tycker är fel. Möjligheten till ledarhund och all den frihet som det innebär borde inte vara styrt av ålder. Alla barn och unga ska ha rätt att kunna ansöka om en ledarhund. Det är inte hur gammal eller ung någon är som ska bestämma utan individuell lämplighet och behov, tycker vi!