Rätten till punktskrift måste skrivas in i skollagen

US Riksordförande Frida Karlander och SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson står på varsin sida av Lotta Edholm och ser glada ut.

Unga med Synnedsättning jobbar ständigt för att vår målgrupp på lika villkor som seende ska kunna genomföra studier på alla nivåer. Den 27 mars träffade vi tillsammans med Synskadades Riksförbund (SRF), skolminister Lotta Edholm.

På mötet diskuterades behovet av att skriva in rätten till att lära sig punktskrift i skollagen. Elever med synnedsättning behöver få lära sig sitt läs- och skrivspråk. Detta är nämligen en förutsättning för att klara av högre studier och ett arbete.

Vi diskuterade även vikten av att Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) fortsätter att regelbundet anordna nationella elevkurser för punktskriftsläsande elever. Dessa kurser gör att eleverna får specialinriktat stöd i inlärningen av punktskrift samt möjlighet att lära sig det tillsammans med andra.

Vi vill genom detta arbete ge unga med en synnedsättning de bästa förutsättningarna för framtiden!