Vi arbetar för fler tillgängliga studentbostäder

US vice ordförande Linus Johansson står bredvid SFS vice ordförande Jacob Färnert

För att personer med synnedsättning ska kunna utbilda sig krävs inte bara att själva utbildningen är tillgänglig, utan även att en studentbostad måste vara anpassad och ligga på ett strategiskt bra ställe så det går lätt att ta sig till campus och andra nödvändiga angelägenheter.

Den 2 mars hade vi, tillsammans med två andra ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen, möte med Sveriges förenade Studentkårer och Studentbostadsföretagen. På mötet diskuterade vi hur en studentbostad ska utformas för att vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, hur detta kan göras utan att hyran påverkas för mycket samt vad som krävs för att studentbostäder med omnejd skall vara inkluderande för oss.

Grunden för mötet var en diskussion om hur vi som organisationer ser på behovet av tillgänglighet i alla bostäder, då många studentbostadsorganisationer menar på att kraven på tillgänglighet försvårar nybyggnation av studentbostäder.

Vi som rörelse ser ett stort behov av tillgänglighet även utanför det egna rummet eftersom många sociala sammankomster sker i andra lägenheter eller i gemensamhetsutrymmen. Om dessa rum inte är tillgängliga påverkar det elevens möjlighet till social samvaro. Vi trycker också på vikten av att det finns tillgängliga bostäder på många platser, då vi själva skall kunna söka den bostad som fungerar för oss utifrån vår funktionsnedsättning och våra värderingar av en trygg bostad. Som elev med synnedsättning kan det tillexempel handla om närhet till skola, närhet till enkel kollektivtrafik eller närhet till studiekamrater så att du kan bygga upp ett socialt nätverk på lika villkor. Det kan också handla om ljudmiljö, ljusförhållanden eller annan tillgänglighet i lokalerna.

Under mötet tryckte vi även mycket på behovet av förtur för personer med funktionsnedsättning av bland annat ovanstående anledning. Detta är en diskussion vi fortsätter föra, men redan idag vet vi att förtur finns i olika former på de flesta studentbostadsföretag. Möjligheten är däremot inte alltid synlig, så är du i behov av en studentbostad bör du därför kontakta de som tillhandahåller studentbostäder på din studieort för att se om de kan hjälpa dig hitta den bostad som fungerar för dig.

Vi hoppas denna information kan vara till nytta för dig. Har du själv blivit påverkad av tillgängligheten i studentbostäder i ditt liv, mejla oss gärna på info@ungsyn.se och berätta hur!