Världen som vi ser den!

Vi är Unga med synnedsättning

Välkommen till Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US)! Vi är organisationen av och för dig som är mellan 10 och 31 år och har en synnedsättning.

Två leende killar står och håller armen om varandra. Båda bär t-shirt med Unga med synnedsättnings logotyp.

Nyheter

Bli medlem

Bli medlem

Här kan du läsa mer om hur du blir medlem hos oss.

Vår medlemsfilm

Se filmen om att vara medlem i US.

Facebook

Vad är US?

US är en intressepolitisk organisation, av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10–31 år. Föreningens inriktning drivs och bestäms av medlemmarna själva. För att få bli medlem krävs att du har en så pass grav synnedsättning att du inte får ta körkort.

Vi har funnits länge – föreningen startades 1975 och har sedan dess varit en mötesplats för ungdomar med synnedsättning. Vi träffas på olika sammankomster och aktiviteter för att umgås, byta idéer och lära oss mer. Vi finns också i olika nätverk, grupper och chattar på sociala media.

Tre personer sitter på en gräsmatta och skrattar.

Årets tema

Varje år har US ett tema som organisationen jobbar aktivt med. Temat under 2024 är ”Stoppa Funkofobin”. Funkofobin i samhället är något som påverkar många inom vår målgrupp. 

Stoppa funkofobin: US är ägare av ett arvsfondsprojekt som heter Stoppa funkofobin.

Stoppa funkofobin är ett projekt med målet att synliggöra ojämlikheten i samhället samt stärka organisationer och andra aktörer som vill vara en del av lösningen och stoppa funkofobin. Vi vill göra det lättare för vår och kommande generationer att driva påverkansarbete och opinionsbildning. Detta kommer vi göra genom att skriva en rapport om funkofobin, etablera ett nationellt nätverk, samt skapa en hemsida där vi kommer samla kostnadsfria verktyg och hjälpmedel. Projektet drivs med medel från Arvsfonden och MUCF, ägs av Unga med Synnedsättning och drivs tillsammans med Unga Hörselskadade, Unga Rörelsehindrade och Dövblind barn och ungdom.